Poznaj ceny naszych usług

  • Grupy kameralne: Zajęcia kameralne (7 osób) - 70zł/h od osoby
  • Grupy o średniej liczebności: Zajęcia w grupach o średniej liczebności (15 osób) - 60zł/h od osoby
  • Grupy o większej liczebności: Zajęcia w grupach o większej liczebności (30 osób) - 50zł/h od osoby
  • Zajęcia indywidualne: dedykowane, indywidualne zajęcia językowe z dojadem w granicach Bydgoszczy - do 99zł/h, poza Bydgoszczą od 144zł/h

narysowana kobieta z laptotem

Ceny zajęć online ustalane są z Klientami indywidualnie!